Silahkan Login

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

NO NAMA Gol. Ruang Jenis Pegawai
1 AHMAD MUAFFAQ N III/c-Penata Dosen
2 HAMZAH S. FATHANI III/c-Penata Dosen
3 MUHAMMAD NASIR III/c-Penata Dosen