Silahkan Login

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

NO NAMA Gol. Ruang Jenis Pegawai
1 MUHAMMAD SAUDI III/a-Penata Muda Tendik
2 Muhammad Albar III/a-Penata Muda Tendik
3 GERALD HENDRA MONIAGA III/a-Penata Muda Tendik
4 ARIANA AMIR III/a-Penata Muda Tendik